Early Wind

Windturbines langs de E17 in Kalken. Alternatieve vormen van energieopwekking zijn dringend nodig om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen.

In het dicht bevolkte Vlaanderen is het niet eenvoudig om geschikte plaatsen voor windturbines te vinden.

Veelal worden ze geplaatst langs drukke verkeersassen of nabij industriezones want veelal speelt het NIMBY-effect (Not In My Backyard).

Nochtans treden er grote verliezen op bij transport van elektrische energie .

Het vinden van geschikte plaatsen in het druk bevolkt Vlaanderen blijkt nog maar eens met de problemen rond het Ventilusproject.

De hoogspanningslijn Ventilus moet energie afkomstig van windmolenparken op zee aan land brengen en tegelijk het West-Vlaamse elektriciteitsnet versterken.

Voor de energievoorziening is het cruciaal dat Ventilus er komt, maar al jaren klinkt er luid protest bij buurtbewoners en bij de lokale besturen die zich achter hun bezorgde burgers scharen…

NIMBY !

 

Fotograaf Lieven Detemmerman

Locatie Kalken

Datum Oktober 2018

Serie Climate in Flanders

You May Also Like

Geen reacties on This Post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *