Dijkversteviging en oeverherstelwerken op het Kanaal van Stekene.
Zandkliffen in Bredene ontstaan door een combinatie van springtij en een sterke noordwestenwind.