Windturbines langs de E17 in Kalken. Alternatieve vormen van energieopwekking zijn dringend nodig om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen.
Dijkversteviging en oeverherstelwerken op het Kanaal van Stekene.
Zandkliffen in Bredene ontstaan door een combinatie van springtij en een sterke noordwestenwind.