Windturbines langs de E17 in Kalken. Alternatieve vormen van energieopwekking zijn dringend nodig om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen.