Flood protection
20 november 2022
Dijkversteviging en oeverherstelwerken op het Kanaal van Stekene.
19 november 2022
Windturbines langs de E17 in Kalken. Alternatieve vormen van energieopwekking zijn dringend nodig om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen.
17 november 2022
Dijkversteviging en oeverherstelwerken op het Kanaal van Stekene.
Taking land
17 november 2022
Zandkliffen in Bredene ontstaan door een combinatie van springtij en een sterke noordwestenwind.